Strona Główna

Konkurs

Każdy ma prawo przystąpić !!!

http://sbs2k.tl.krakow.pl/ptpi/festiwal.aspx

 

§  Do konkursu mogą być zgłaszane autorskie projekty informatyczne wykonane samodzielnie lub w zespole (zespół mogą tworzyć wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – maksymalnie 3 osoby). Przykładowe projekty, które mogą startować w konkursie to:

 

 

§  aplikacja (program) desktop - program napisany w dowolnym języku, przeznaczony do zainstalowania na komputerze, laptopie

 

 

§  aplikacja mobilna - program napisany w dowolnym języku, przeznaczony do zainstalowania na urządzeniu przenośnym (telefon, smartfon, tablet)

 

 

§  aplikacja (strona) web - program napisany w dowolnym języku, wykonywany na serwerze web, prezentowany w przeglądarce internetowej.

 

 

§  animacja (film) 3D - projekt wykonany za pomocą oprogramowania do grafiki 3D, wyeksportowany w postaci filmu w formacie obsługiwanym przez popularne odtwarzacze (avi, mpeg, mov, inne)

 

 

§  grafika 2D i 3D - statyczne obrazy 2D lub 3D, wykonane ręcznie i obrobione komputerowo, lub wykonane za pomocą oprogramowania do grafiki 3D, wyeksportowane w postaci jednego lub więcej plików w popularnych formatach (jpg, png, inne)

 

 

§  projekt muzyczny - utwór muzyczny skomponowany przy pomocy oprogramowania dedykowanego do tego celu, wyeksportowany w postaci pliku w popularnym formacie (mp3, flac, inne)

 

 

§  inne